Take Cover!
Jag har valt att undersöka känslan av kontroll och att vara utom kontroll. Genom att hitta
förhållningssätt och olika former av skydd mot en rad olika skeenden i livet vilka jag försöker
acceptera och besegra. Take Cover handlar i mitt arbete om högst reella företeelser och även
fiender vi inte kan se och ta på. Detta gör jag genom konstnärliga och rituella handlingar. Ibland är handlingarna fyllda av allvar, men lika ofta fyllda av absurd humor.
Termen Take Cover betyder ta skydd - skydda sig från fienden.
Arbetsnamnet till min utställning Take Cover kommer från en annons från ett
försäkringsbolag som triggade igång mina tankar kring huruvida vi kan
försäkra oss från olycka och livets mindre trevliga överraskningar.
Vi är illa rustade för det oväntade som hälsar på utan förvarning.
Jag kan tänka att vi saknar riter, redskap och gemenskap för att klara av livets olika skeenden.

Upplevelse av stor ensamhet och avsaknad av gemenskap, beredskap baserad på vishet, erfarenhet och mänsklig värme - är något som blir tydligt i dessa tider när en människa
drabbas av exempelvis sorg och olika livstrauman.


Då det känns som om det individualistiska i vårt samhälle och materiell välfärd är det som
premieras, känns ibland även plötsliga olycksdrabbande händelser som ett misslyckande.
Vi får inpräntat i oss att vi har ansvar för vår egen framgång och välfärd och att det är vi själva
som till fullo har kraften att bli lyckade människor - om vi styr åt rätt håll och gör rätt val.
Ibland händer dock saker vi inte kan styra över.
Förr i tiden hade man stor tilltro till symboler, talismaner och riter, som på olika vis skulle
skydda oss. I dag har vi ersatt de gamla riterna och schamanerna med nya. Terapeutiska
samtal, mindfullness, personlig träning och coaching är några av vår tids riter för att hitta
struktur och mening i våra liv. Vi lägger vår tilltro till krafter utanför oss själva och söker svar
utanför oss själva. Vår tids medicinmän och byäldste hjälper oss att blicka inåt med
varierande resultat och med varierande taxa. Vi söker efter mål och mening och letar efter
cirklar i tillvaron där vi känner oss hemma. Ibland kämpar vi hårt framåt i livets boxningsmatch och slår i blindo - ett rött skynke av stress, krav, ouppnåeliga mål dansar framför våra ögon - upp igen - vi fortsätter kämpa. Ibland vet vi inte ens vad vi kämpar för, eller emot.


I denna process är jag periodvis min egen ninja, schaman och medicinkvinna och besitter
oändliga krafter. Krafterna härstammar ur ett slumrande vilt inre och hämtar kraft ur naturen.
Jag vill skapa en egen egen symbolvärld där varje fysisk handling är laddad med
meningsbärande budskap och där den kroppsliga, sinnliga, rituella upplevelsen står i fokus.
Varje objekt får en betydelse av kraft. I detta skeende har jag kontroll. I detta skeende befinner jag mig i en fiktiv värld där mina regler och min kraft styr. I det fiktiva ingår också starka bilder om en fusion med naturen och nya existenser som inte är av mänsklig natur - nya vägar att söka skydd - survival of the fittest.  Min kraft är utan gräns mina skyddszoner är lik en kameleonts. I just detta arbete är jag huvudperson, men det skulle lika gärna kunna vara Du.
Jag inser att min kraft är fullständigt utan substans i verkliga livet - mina virkade objekt - hur
mycket tid och omsorg jag än lagt in i varje maska - kan inte stoppa försurningen av våra sjöar, eller skydda mina närmaste vänner från att drabbas av olycka.
Handlingen däremot och den samlade energin i tanken kan dock alltid göra en förändring och
påverka olika skeenden. I stort som i smått. I verkliga livet.
Det är min överlevnadsstrategi - Take Cover

take cover1
tace cover3
take cover5
bildkallaren17
take cover6
take cover7
take cover2
bildkallaren13
bildkallaren14
take cover10
take cover11
take cover12
bildkallen15
control1
control6
control2_2
control4
control5
control3
IMG_7505
IMG_7501